Regulamentul oficial al programului de fidelitate Eldi

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI INFORMAREA PUBLICULUI
Acest program de fidelitate este organizat și desfășurat de SC ELDI BRUTĂRIA SRL, cu sediul în localitatea Sat Agrișteu nr 73, comuna Bălăușeri, județul Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/1493/1994, cod unic de înregistrare 6753822, atribut fiscal RO, capital social 301,000.00 lei, reprezentată prin Sandor Csongor – Director general și Kabai Elek-Președinte C.A.
Participanții la program sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos. (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial stă la dispoziția oricărui participant la program, pentru consultare, în oricare din magazinele ELDI și pe site-ul www.eldi.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public.

 

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI
Programul de fidelitate este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României în magazinele SC ELDI BRUTĂRIA SRL.

 

SECȚIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI
Programul de fidelitate a fost lansat la data de 02 februarie 2015 și are durată nedeterminată. Organizatorul are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea programului. Înștiințarea referitoare la încetarea programului va fi afișată de brutăria ELDI cu cel putin 15 zile înainte de data încetării programului în toate magazinele ELDI. Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE
Poate fi membru al programului de fidelitate ELDI orice persoană fizică care a împlinit 14 ani (denumit în continuare “Participantul”). La program se poate participa numai prin completarea și semnarea formularului de înscriere, inclusiv a secțiunii care cuprinde datele copilului/copiilor și prin semnarea acestuia. Formularele de înscriere sunt accesibile: fizic, în oricare din magazinele ELDI. Participantul este obligat să completeze integral formularul de înscriere, cu date reale și citeț. Participantul este, de asemenea, obligat să completeze toate câmpurile marcate în formularul de înscriere. Formularul de înscriere în program se completează și se predă în magazinele ELDI. Formularul nesemnat sau conținând date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea folosirii  punctelor acumulate pe card și imposibilitatea accesului la discount-ul direct valabil cu cardul de fidelitate ELDI, cardul respectiv rămânând la starea de card temporar, astfel cum acesta este definit în cuprinsul prezentului Regulament Oficial, adică fără date în sistem. Completarea corectă a talonului și predarea lui activează starea de card cu date în sistem, cu acces la folosirea punctelor acumulate și la discount direct.
Participarea la programul de fidelitate ELDI, nu este dependentă de condiția de părinte, ci participarea este disponibilă oricarei persoane fizice care îndeplinește condițiile prevăzute în prezentul regulament.

 

SECȚIUNEA 5. CARDUL DE FIDELITATE ELDI
La baza programului de fidelitate se află cardul de fidelitate ELDI destinat clienților ELDI.
Fiecare participant are dreptul la un singur card de fidelitate. Falsificarea oricărui card se pedepsește conform legilor.
Cardul de fidelitate ELDI este disponibil clienților în mod gratuit, pe loc, în toate magazinele ELDI, în schimbul completării și semnării formularului de înscriere în programul de fidelitate ELDI. Accesul la folosirea punctelor acumulate și la discount direct sunt posibile doar pentru Participanții care dețin un card cu toate datele obligatorii completate corect în sistem, adică au completat și semnat formularul de înscriere, conform specificațiilor din prezentul Regulament Oficial.
În cazul în care Participanții nu completează și nu semnează formularul de înscriere în programul de fidelitate ELDI, cardul nou primit are starea de card temporar și va permite doar acumularea de puncte. Cardul temporar nu va permite accesul la folosirea punctelor acumulate.

 

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI
Utilizarea cardului de fidelitate ELDI.

 

În cazul în care Participantul optează pentru o promoție ELDI sau pentru o reducere specială de preț oferită de ELDI, posesorul de card, beneficiază și de acumulare de puncte la tranzacția respectivă.
ELDI își rezervă dreptul de a verifica corectitudinea informațiilor declarate de participant pe talonul de înregistrare în Programul de Fidelitate ELDI la momentul semnării talonului. în situația în care informațiile sunt eronate, ELDI își rezervă dreptul de a modifica starea cardului în sistem, în card temporar, limitând accesul posesorului de card doar la acumularea de puncte.

 

Sistemul de acumulare este următorul: punctele se acumulează pentru suma platită cu numerar sau card bancar la fiecare tranzacție. Pentru fiecare 1 leu întregi, plătiți cu numerar, card bancar sau tichete de masa/cadou, se va înregistra în contul posesorului 1 punct. Nu se acordă puncte pentru fracții de mai mici de 1 leu întregi plătiți. Nu se acumulează puncte pentru achiziţionarea următoarelor produse : produse din tutun, zahăr şi ulei.

 

Punctele de fidelitate de pe card pot fi vizualizate pe bonul emis la fiecare tranzacție.

 

În fiecare an, în luna în care posesorul de card își aniversează ziua de naștere, acesta va primi din partea ELDI o reducere de 30% pentru orice achiziție de produse producție proprie ELDI, cu limită maximă de achiziţie de 100 lei.  Cadoul trebuie folosit în ziua în care posesorul de card își aniversează ziua de naștere.

 

ELDI poate organiza promoții de acordare sau răscumparare de puncte. Promoțiile vor fi comunicate în magazinele ELDI.
Dacă Participantul returnează un produs, punctele acumulate aferente acestui produs se anulează.
Posesorul de card care, înainte de efectuarea cumpărăturii, nu predă cardul pentru scanare, nu va acumula puncte, nu va benficia de discount direct și nici nu va beneficia de promoțiile destinate posesorilor de card de fidelitate ELDI.
Preschimbarea punctelor in produse.
Preschimbarea punctelor se poate face doar la acumulare de 300 de puncte sau multiplu de 300 puncte numai de către titularul cardului de fidelitate și numai în urma prezentării unui act de identitate valabil al titularului cardului de fidelitate.
Verificarea corespondenței identității titularului cardului de fidelitate cu numele înscris pe card se prezumă realizată de către personalul ELDI.

 

Sistemul de preschimbare este următorul: fiecare 300 de puncte de loialitate acumulat valorează un voucher de 10 lei (tva inclus). Produsele care pot fi cumpărate: orice produs ELDI-producție proprie. Pentru plata parțială a produsului, restul valorii se achită pe loc cu numerar sau cu card bancar. Participantul va obține puncte pentru aceasta sumă.
Orice obiecție în ceea ce privește punctele acumulate sau preschimbate fraudulos poate fi acceptată doar în termen de 30 zile calendaristice de la data tranzacției. Sesizările legate de acumulările de puncte se iau în considerare cu condiția prezentării bonurilor de casă primite cu ocazia cumpărării, împreună cu un act de identitate valabil.
Cardul se eliberează la prima achiziție în valoare de minim 7 lei (tva inclus) din oricare magazin ELDI.

 

SECȚIUNEA 7. FOLOSIREA CARDULUI DE FIDELITATE ELDI
Utilizarea cardului de fidelitate ELDI se poate face numai de către titularul acestuia, în caz contrar, titularul cardului își asumă întreaga responsabilitate privind orice problemă care poate să apară în legătura cu beneficiile cardului de fidelitate. Pentru a acumula puncte sau pentru a beneficia de discounturi, Participantul va trebui să anunțe că este posesor de card de fidelitate ELDI și să prezinte cardul vânzătoarei de la casa înainte ca personalul să înceapă introducerea produselor în casa de marcat fiscală. Cardul va fi trecut prin cititorul de cod de bare, moment în care vânzătoarea va avea acces la informații privind datele de indentificare ale Participantului, numărul de puncte, discounturile oferite pentru produsele achiziționate și cardul va fi încărcat cu punctele aferente.

 

SECȚIUNEA 8. CARDURILE NEFOLOSITE, DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE
ELDI își rezervă dreptul de a anula orice card de fidelitate după o perioadă de 3 luni de neutilizare sau care a fost folosit încălcându-se oricare dintre prevederile prezentului regulament sau ale dispozițiilor legale. Cardurile, odată anulate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul cardului de fidelitate respectiv va pierde, de asemenea, dreptul de a beneficia de punctele acumulate pe cardul anulat și orice alte beneficii atașate cardului de fidelitate respectiv, însa va putea solicita emiterea unui nou card de fidelitate, completând un nou formular de înscriere.
Dacă un card ELDI s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, trebuie anunțat în maxim 24 de ore la numărul de telefon  0265206268– relații cu clienții, în caz contrar, Participantul își asumă orice utilizare ilegală a cardului pierdut inclusiv folosirea punctelor acumulate până în acel moment. Odată cu înștiințarea se vor comunica numele, adresa și celelalte date de identificare ale posesorului de card. Participantul care își pierde cardul sau ii este furat are dreptul la un nou card.În perioada de înlocuire a cardului nu este posibilă acumularea de puncte sau utilizarea acestora la plata altor produse și nici accesul la discounturile oferite pentru produse. în cazul cardurilor deteriorate, pierdute sau furate, punctele deja existente sunt transferate pe noul card. Primirea noului card se face în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la anunțarea pierderii sau furtului.

 

SECȚIUNEA 9. FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE RELAȚII CU CLIENȚII
Posesorii de card pot obține informații referitoare la funcționarea programului de loialitate și folosirea cardului apelând Serviciul Clienți la numărul de telefon 0265206268.Tot la acest număr, titularul cardului va anunța fără întârziere orice schimbare a informațiilor personale, inclusiv modificările de adresă și, de asemenea, va anunța pierderea, furtul sau deteriorarea cardului de fidelitate. în scopul protejării datelor personale ale participanților la programul de fidelitate, serviciul clienți va solicita anumite informații pentru a stabili identitatea Participantului. Dacă operatorul de la serviciul clienți nu a stabilit în mod corespunzător identitatea Participantului el este îndreptățit să refuze furnizarea de informații.

 

SECȚIUNEA 10. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Prin semnarea formularului de înscriere Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea formularului de înscriere, participantul își exprimă consimțământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC ELDI BRUTĂRIA SRL, precum și pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii ELDI, în scopuri statistice, pentru acțiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la ELDI și partenerii din program.
Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal pe durata Programului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la Program și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. ELDI poate transmite aceste date terților în condiții de strictă confidențialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament.
Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la Program în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform notificării generale nr. 233 înregistrată în registrul de evidentă a prelucrării de date cu caracter personal. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Program.
Participanții au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) și dreptul de a se adresa justiției( art. 18).
Astfel, la cererea scrisă a Participanților, datată și semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta se obligă: (a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; (b) să rectifice, actualizeze, șteargă etc., date a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.
În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreste ca informațiile să ii fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și poșta electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

 

SECȚIUNEA 10.1.
Clauze privind prelucrarea datelor cu caracter personal
10.1.1. Părţile vor asigura protecţia şi securitatea datelor cu caracter personal, conform reglementărilor Regulamentului UE nr.679/2016, privind protecţia datelor cu caracter personal a persoanelor fizice.
10.1.2. Legalitatea prelucrării datelor personale se bazează pe art.6, alin.1, lit. b) din Regulamentul UE nr.679/2016, respectiv „pentru executarea unui contract”.
10.1.3. Prin semnarea contractului, părţile îşi dau consimţământul în mod liber şi fără echivoc să prelucreze datele personale, să folosească datele de contact (e-mail, telefon, conturile din reţelele de socializare, etc.) doar pentru comunicare şi corespondenţă şi doar pentru îndeplinirea obligaţiilor prezentului contract, fiind interzisă folosirea acestor date personale în alte scopuri fără acordul expres al persoanei vizate.

 

SECȚIUNEA 10.2.
Clauza de confidenţialitate

10.2.1. Nu va divulga nici unui terţ nici o informaţie confidenţială aparţinând părţii care furnizează informaţiile pe perioadă nelimitată de la data la care partea care furnizează informaţiile pune pentru prima oară la dispoziţie informaţiile confidenţiale părţii care primeşte informaţiile,
10.2.2. Nu va divulga, nu va reproduce, nu va sintetiza  și/sau nu va distribui nici o informaţie confidenţială aparţinând părţii care furnizează informaţiile.
10.2.3. Toate informaţiile confidenţiale, în măsura în care sunt  proprietatea părţii care furnizează  informaţiile la data furnizării lor, vor  rămâne proprietatea părţii care furnizează informaţiile. Prin punerea la dispoziţie a unor informaţii confidenţiale către partea care primeşte informaţiile, nu conferă acesteia nici un drept expres sau implicit asupra nici unui drept de autor, marcă de comerţ sau informaţie cu caracter  comercial.
10.2.4. Părţile convin să respecte toate legile naţionale şi  internaţionale  aplicabile informaţiilor  confidenţial, sau oricăror  produse, proceselor sau  serviciilor care sunt un produs direct al informaţiilor confidenţiale, precum şi restricţiile privitoare la beneficiarii finali, folosirea şi destinaţia stabilite de  autorităţile naţionale.

 

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant la program în toate magazinele ELDI, sau se poate accesa adresa de site www.eldi.ro. Prin participarea la acest Program, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze termenelor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

 

SECȚIUNEA 12. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

 

Obligaţiile beneficiarului în asigurarea protecţiei
datelor cu caracter personal

 

Considerente:
Regulamentul UE nr.679/2016, privind protecţia datelor cu caracter personal a persoanelor fizice, stabileşte următoarele obligaţii în sarcina „operatorului”, care în cazul de faţă este Spitalul Municipal Odorheiu-Secuiesc.

 

1.Obligaţii cu caracter general:
– să asigure protecţia şi securitatea datelor cu caracter personal (art.3)
– stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal-art.4(7)

 

2.Obligaţii în raport cu Autoritatea de supraveghere:
notificarea autorităţii de supraveghere în cazul în care are loc o încălcare a
securităţii datelor cu caracter personal (incident de securitate), în termen de cel mult 72 ore de la data la care a luat la cunoştinţă-art.33(1);
comunicarea datelor de contact ale „responsabilului cu protecţia datelor –
DPO”, autorităţii de supraveghere-art.37(7);
cooperarea cu autoritatea de supraveghere, la cerea acesteia (art.31);
asigurarea accesului autorităţii de supraveghere la toate datele cu caracter
personal şi la oricare din incintele pe care le deţine art.58(1), lit.e şi f
să respecte dispoziţiile date de autoritatea de supraveghere -art.58(2)

 

3.Obligaţii în raport cu persoanele vizate şi destinatarii:
Notificarea persoanei vizate în cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal (incident de securitate), fără întârzieri nejustificate (recomandabil în cel mult 72 ore de la data la care a luat la cunoştinţă-art.34(1);
Notificarea destinatarilor în cazul în care persoana vizată a solicitat rectificarea, ştergerea datelor sau restricţionarea prelucrării-art.19;
Obligaţia de a comunica persoanei vizate, în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, informaţiile menţionate la art.13 şi 14 (art.12);
Obligaţia de a comunica persoanei vizate, refuzul comunicării la cererea acesteia, precum şi posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară (art.12, alin.4);
Obligaţia de a informa persoanele vizate, la solicitarea lor, cu privire la chestiuni legate de prelucrarea datelor lor şi la exercitarea drepturilor lor în temeiul regulamentului – art.38(4)
Să asigure persoanei vizate respectarea drepturilor prevăzute de art. 12-22, respectiv:
– dreptul la informare – furnizarea informaţiilor prevăzute la art.13 sau 14, în scris sau electronic, în termen de cel mult o lună de la primirea cererii;
– dreptul de acces – dreptul persoanei vizate de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele cu caracter personal ce o privesc;
– dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a obţine din partea operatorului rectificarea datelor inexacte;
– dreptul la ştergere „de a fi uitat” – dreptul persoanei vizate de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal ce o privesc;
– dreptul la restricţionare – dreptul persoanei vizate de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării datelor;
– dreptul la portabilitate – dreptul persoanei vizate de a obţine din partea  operatorului transmiterea datelor personale către alţi operatori, atunci când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate;
– dreptul la opoziţie – dreptul persoanei vizate de a s opune prelucrării datelor
personale care o privesc;
– În situaţia în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele într-un alt scop, va furniza persoanei vizate, înainte de prelucrarea ulterioară, informaţii privind scopul secundar –art.14(4)
– Să facă publice datele de contact ale DPO (număr de telefon, adresă email, etc.) astfel încât să se permită persoanelor vizate, autorităţii de supraveghere şi angajatorului să-l contacteze  printr-o modalitate uşoară – art.37(7).